Slovenská televízia a rozhlas na sviatok sv. Cyrila a Metoda

STVR si vo svojom vysielaní aj počas leta pripomína významné pamätné dni a sviatky. Aj v piatok 5. júla tak ponúkne svojim divákom a poslucháčom tematické vysielanie pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ale neopomenie ani pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý taktiež pripadá na tento dátum.

Jednotka
Sviatočné dopoludnie na Jednotke sa ponesie v znamení obľúbených archívnych rozprávok – Koník z ebenu a Dlhý, široký, Bystrozraký. O 10.00 h odvysiela Jednotka priamy prenos zo Slávnostnej svätej omše pri príležitosti národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre. Po nej budú nasledovať rodinné filmy – Nekonečná nevystupovať, koprodukčná rozprávka STVR O liečivej vode a Rozprávky bratov Grimmovcov. Podvečer sa diváci môžu tešiť na filmovú klasiku Jáchyme, hoď ho do stroje!, ktorý je zaradený k 100. výročiu narodenia Oldřicha Lipského, ako aj na premiéru rodinného filmu Ako som sa naučila lietať o prázdninovom dospievaní v slnečnom Chorvátsku. Večer o 20.30 h uvedie Jednotka priamy prenos z osláv sviatku svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín a následne koprodukčný film STVR Cyril a Metod Apoštoli Slovanov.

Dvojka
Druhý programový okruh ponúkne v hlavnom vysielacom čase nový dokument z tvorby televízneho štúdia STVR v Košiciach s názvom Pod rímskym slnkom o zrodení, úlohe a odkaze Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý je najvýznamnejšou cirkevnou, národnou a kultúrnou inštitúciou Slovákov. Počas sviatočného dňa Dvojka uvedie aj ďalší premiérový dokument STVR Toto bola moja cesta, ktorý je portrétom kanadského Slováka, rodáka z Modry, reverenda Dušana Tótha. Ide o výnimočnú osobnosť, ktorá ďaleko presiahla hranice Slovenskej republiky – bývalého herca, moderátora, aktéra tajného rozhlasového vysielania Dunaj, neskôr evanjelického kňaza v Kanade. Tretia dokumentárna novinka nesie názov Dejiny Slovenska o osídlení nášho územia od najstarších čias s dôrazom na sťahovanie národov a príchod Slovanov na územie medzi Tatrami a Dunajom.

Cyrilo-metodský odkaz divákom Dvojky sprostredkujú aj ďalšie programy z nedávnej dokumentárnej tvorby STVR Konštantínov tajný kód, Po stopách Veľkomoravanov, či Morava, rieka bez hraníc. Zahraničných Slovákov predstavia dokumenty premiérované v uplynulých rokoch (KIWAK tatranský, Slováci dolu hlavou, Slováci v Argentíne, Denník architekta, Zmenil tvár Šanghaja) a chýbať nebude ani výber archívnych titulov zostavených do tradičného pásma Noc so zahraničnými Slovákmi.       

Rádio Slovensko pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda ponúkne poslucháčom reportáž Lukáša Mana Chrámy zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorých je na Slovensku vyše tridsať. Zákulisné prípravy Národnej púte v Nitre, ktorá je venovaná solúnskym bratom a má na Slovensku dlhoročnú tradíciu priblíži poslucháčom Rádia Slovensko redaktor Adrián Tóthezére. Odkaz sv. Cyrila a Metoda bude rezonovať v rannej aj v popoludňajšej téme. Ráno sa moderátor Richard Dedek bude poslucháčov pýtať, kedy naposledy písali písaným písmom a v popoludňajšom vysielaní bude moderátorka Dáša Omastová zisťovať, čo by poslucháči na slovenskom jazyku zmenili. Prirodzene počas celého slávnostného dňa budú aj aktuálne spravodajské príspevky venované oslavám sv. Cyrila a Metoda na našom území.

Rádio Devín ponúkne počas sviatku sv. Cyrila a Metoda premiérové i reprízové formáty, ktoré odkazujú k slovanskej kultúrnej tradícii. O 10.00 h si premiérová Ars musica bude všímať slovo ako nositeľa poznania. Pôsobenie solúnskych bratov je spojené s myšlienkami vierovyznania a sprostredkovania cesty práve k poznaniu. Poslucháči si vypočujú hudobné diela Jána Levoslava Bella, Miloša Ruppeldta, Ladislava Stančeka, Ivana Hrušovského na starosloviensky text a oratóriá Cyrillo-Metodiáda Egona Kráka a Devínske bralo Norberta Bodnára. O 13.00 h príde na rad ďalšia časť letného reprízového návratu k čítaniu vo formáte Parnas – Veľkomoravské literárne pamiatky. Relácia Hudba.sk o 13.30 h ponúkne tvorbu slovenských skladateľov inšpirovanú byzantskou spiritualitou Hvalospjev ljubavi Lukáša Borzíka, výber zo Sláčikového kvarteta č. 1 „Gospodi vozzvach“ Jevgenija Iršaia. O 15.30 h ponúkne Rádio Devín pásmo Jozefa Lenharta Tí, čo nám priniesli písmo. O 16.00 h bude nasledovať rozhlasová kompozícia Etely Čárskej, Otvorte dvere ducha svojho pozorne!, ktorá je venovaná solúnskym bratom. O 19.00 h bude sviatočné Koncertné Rádio Devín patriť gréckej hudbe, spojeniu dvoch prístupov ku kompozícií. Vassilis Tsabropulos je etablovaným džezovým interpretom. V jeho diskografii má zvláštne postavenie projekt s názvom AKROASIS, v ktorom s veľkým rešpektom a zmyslom pre poetiku spracoval byzantské spevy. O 21.00 h prinesie Rádio Devín na svoje frekvencie rozhlasovú hru Mojmíra Grolla Kauza Metod s Mariánom Geišbergom v hlavnej úlohe. Slávnostný deň ukončí o 23.00 h premiérová Musica slovaca s dielom Tibora Andrašovana Cyril a Metod, oratórium pre symfonický orchester, sóla a miešaný zbor.

Rádio_FM sa sviatku sv. Cyrila a Metoda bude venovať prostredníctvom bežného spravodajstva, v kontexte témy však aj v popoludňajšom prime time témou Historické dvojice v piesňach. Filmová rubrika prinesie prehľad bratských dvojíc venujúcich sa filmu.

Rádio Regina Stred na sviatok sv. Cyrila a Metoda odvysiela premiéru fíčra O človeku ll. Venovaný bude mladému rezbárovi Tomášovi Lajmonovi z Nižnej. Umelecké spracovanie dreva vyštudoval vo svojom rodisku na Orave a práca s drevom nie je len zdrojom jeho obživy, ale i vnútorného naplnenia a rozvoja. Venuje sa ľudovej i poľovníckej tematike, no najbližšia mu je tematika náboženská. Vďaka tomu je podstatnou časťou jeho tvorby práca pre kostoly. V sviatočnom predpoludňajšom vysielaní sa Rádio Regina Stred naživo prenesie do Terchovej. Poslucháčom ponúkne atmosféru 35. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej.

Radio Slovakia International odvysiela rozhovor s košickým eparchom, arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorý porozpráva o tom, čo bolo na našom území pred príchodom solúnskych bratov. Prezradí o nich známe i menej známe fakty a zamyslí sa nad tým, čo by bolo s našou kultúrou, keby sv. Cyril a Metod neprišli. Následne rímsko-katolícky duchovný, historik a slavista prof. Peter Zubko predstaví životné príbehy sv. Cyrila a Metoda nielen v súvislosti s misiou na Veľkú Moravu.